proc-deti-kouri-cigarety-fakta-duvodyNa tomto místě bych se rád krátce zastavil nad myšlenkou, proč vlastně děti kouří. Skutečností je, že na ně působí okolí, vliv mají nefunkční zákony (které sice existují, ale nejsou lidmi dodržovány) a v minulosti též velmi intenzivně působila na děti reklama. Výrobci cigaret a tabákový průmysl využívají (zneužívají?) toho, že jsou děti nezkušené a že snadno podlehnou závislosti.

Fakta o dětském kouření

 • na děti působí markeging tabákového průmyslu - snaha být dospělý, úspěstný, oblíbený u starších vrstevníků, party

 • mnoho dětí kouří z nudy nebo pro posílení sebevědomí

 • dívky kouří kvůli hmotnost a nebo pro lepší zvládání stresu (tím si ale moc nepomohou, protože se při kouření uvolňují stresové hormony, takže je stres spíše prohlouben, pocit "odměny" vyvolává v mozku dopamin)

 • děti vidí kouření u dopělých a rodičů, kteří kouří "pro radost" (chvilka relaxace) nebo ve stresu (útěk z reality),

 • vliv reklamy - v minulosti děti častěji kouřily cigarety na které je reklama spojená s reklamními obrázky

 • u adolescentů je klíčová CENA - kdyby krabička cigaret stála 200 Kč, děti by na cigarety neměly (ke zvážení je, jestli by mělo mít dítě nebo adolescent kuřák kapesné a zda mu kapesné nedávkovat a nebo kupovat za kapesné přímo věci, kteřé dítě chce - dítě by tak bylo održíznuto od zdroje, za který si cigarety může pořídit), pokud krabička stojí 70 Kč, je dítěti finančně dostupná

 • výhoda pro tabákový průmysl je, že děti nemají rozum (nemají dostatek zkušeností, aby dokázaly vyhodnotit, že je cigareta něco špatného, nezdravého, ekonomicky nákladného)

 • pro děti není těžké si cigarety opatřit – nefunkční zákony v ČR (marže obchodníka je cennějí než dětské zdraví, nízké pokuty pro obchodníky)

 • stále klesá věk první cigarety (v roce 1950 se vykouřil první cigaretu člověk kolem 25. roku!!!, nyní je to kolem 10. roku věku)

 • nízký věk první cigarety je rizikový faktor závislosti s horší prognózou léčby

 • cigareta (niktoin) je typická vstupní droga – 90% užívačů ilegálních drog či alkoholu jsou kuřáci (tzv. duální závislost)