Kouřím 28 let a zkoušela jsem přestat už mockrát, ale vždy si opět zapálím. Asi nemám dost vůle. Co s tím? Hedvika

Důležité je si uvědomit proč chcete přestat kouřit a co vás k tomu motivuje. Ve spolupráci s odborníkem na léčbu závislosti na tabáku byste si mohla sepsat motivační tabulku, kdy na jednu stranu napíšete, jaká pozitiva Vám kouření přináší a na druhou stranu pak negativa kouření.

Důležité také je, v jaké situaci znovu a znovu kouříte (odborně se tomu říká relaps) - zda ve stresu nebo naopak ve chvílích klidu a odpočinku.

Vzhledem k tomu, že po tolika letech jste zřejmě závislá na cigaretách jak fyzicky (receptory v mozku), tak psychosociálně (vezměte si jen to, kolikrát jste si s někým zapálila cigaretu nebo kolikrát jste uskutečnila rituál vzít cigaretu, zapálit, potáhnout, ...). Určitě mnohem vyšší šanci, že přetanete kouřit máte za odborné pomoci a dohledu odborníka vyškoleného pro vedení léčby ze závislosti na tabáku. Seznam lékařů a center pro odvykání kouření je zde.