Je velká zátěž pro moje tělo 1 cigareta denně? Mám dny kdy nekouřím vůbec a pak třeba někdy 3cigarety když někam vyrazím do společnosti.

Neexistuje bezpečná dávka kouře z cigaret. Každá cigareta poškozuje zdraví, ale samozřejmě, že míra poškození zdraví u 1 a u 30 cigaret je jiná.