zyban-bupropion-odvykani-koureni-lecba-zavislosti-na-nikotinuBupropion patří mezi antidepresiva. Abstinenční příznaky při odvykání nejsou tak silně díky tomuto léku pociťovány. Bupropion se původně používal jen jako antidepresivum, inhibice reuptake noradrenalinu a dopaminu však nevysvětluje zcela jeho účinnost při odvykání kouření -přesný mechanismus není znám.

 

 

 

Přípravek je jako jediné antidepresivum indikován pro léčbu závislosti na tabáku u pacientů bez deprese.

 

Historie

Jak se zjistil účinek bupropionu na kouření? Jedna lékařka si všimla, že její pacienti hromadně přestávají kouřit - cigerety jim přestaly chutnat. To je u pacientů s depresí naprosto neobvyklé. Pozorování se potvrdilo a tak byl registrován pod názvem Zyban.

 

Bupropion, Zyban - dávkování

Efektivita (cca zdvojnásobení abstinence) se příliš neliší podle míry závislosti, historie deprese nebo alkoholismu. Bupropion SR 150 mg (nebo Zyban) se začíná užívat 1-2 týdny před dnem D, 1 tableta (150 mg) ráno. Po třech dnech se vytitruje u většiny pacientů na 2x 150 mg, což je doporučená dávka.

 

Délka léčby

Léčba trvá rovněž nejméně 8, raději 12 nebo více týdnů. Bupropion je u silných kuřáků vhodné kombinovat s některou z forem NTN (NTN ovšem ale až počínaje dnem D).

 

Šance na nekouření - statistika

Při kombinaci bupropionu (Zybanu) s náhradní nikotinovou léčbou je šance, že přestanete kouřit 2x vyšší než bez léku a náhrady nikotinu. S lékem Champix (vareniklin) je šance na nekouření dokonce 3x vyšší.

 

Je bupropion (Zyban) na recept?

Bupropion (Zyban) je výhradně vázán na recept, ale bez omezení odbornosti (může ho předepsat každý lékař).

 

Kontraindikace - kdy se nesmí používat

Kontraindikacemi jsou především křečové stavy typu epilepsie, historie bulimie či anorexie a současné užívání inhibitorů MAO - v případě psychiatrické farmakoterapie je vhodné vždy konzultovat ošetřujícího lékaře.

 

Lék při odvykání kouření v těhotenství?

Nedoporučuje se podávat bupropion v těhotenství, ale nejsou žádné zprávy o negativních účincích na plod, ačkoli výrobce vede evidenci užití bupropionu v těhotenství, zatím ve více než 400 případech (indikace jak deprese, tak závislost na tabáku). Doporučuje se tedy v indikovaném případě, kdy ostatní možnosti selhaly, těhotné ženě bupropion podat a ohlásit k evidenci výrobci.

 

Zyban (bupropion) - cena

Terapie přípravkem Zyban má trvat od 7 do 9 týdnů a při doporučeném dávkování vyjde cca na 6.000 Kč.

Pozor! Výrazně levnější než lék Zyban je Wellbutrin nebo Elontril (přitom obsahuje stejnou účinnou látku jako Zyban - tedy bupropion).