neplodnost-zen-koureni-cigaretKouření cigaret ovlivňuje schopnost otěhotnění u žen. Příčin je více, především pak chemické látky a to konkrétně všem známý nikotin, dále těžké kovy jako je kadmium a také mutageny, kterými jsou polycyklické aromatické uhlovodíky. Stránka pojednává o studii, která prokazuje, že při vysazení antikoncepce mají ženy kuřačky menší šanci otěhotnět. Jsou tedy méně fertilní (plodné).

Kouření cigaret a neplodnost žen

Několik epidemiologických studií, publikovaných v posledních 15 letech, naznačuje, že kouření žen souvisí se snížením plodnosti a časnou menopauzou. Velmi přesvědčivý důkaz přinesla rozsáhlá epidemiologická studie „Oxford Family Planning Association“, zahrnující vzorek více než 17 000 žen. Výsledky studie jsou následující: během 5 let po skončení užívání antikoncepce se nepodaří otěhotnět asi 5 % nekuřaček, 11 % středně silných kuřaček (10 – 20 cigaret denně) a 20 % silných kuřaček (20 a více cigaret za den). Autoři také doložili, že po přerušení užívání antikoncepce otěhotní hned při prvním menstruačním cyklu 38 % nekuřaček, ale jen 28 % kuřaček.

Také další studie potvrdily vztah kouření ke zvýšenému riziku neplodnosti. Riziko neplodnosti u kuřaček bylo ve srovnání s nekouřícími ženami o 60 % vyšší (neplodnost – neschopnost partnerského páru dosáhnout otěhotnění ženy během 18 měsíců při nechráněném pohlavním styku).

Do ovarií (vaječníků) mohou pronikat různé látky obsažené v cigaretovém kouři. Ve folikulární tekutině (tekutina, která obklopuje vajíčko ženy ve vaječníku) byly nalezeny různé chemické komponenty z cigaretového kouře. Nejvýznamnější byl průkaz nikotinu a jeho specifického metabolitu kotininu v krevním séru i folikulární tekutině u kuřaček.

Nikotin inhibuje sekreci estradiolu a progesteronu a přispívá i k rychlejšímu katabolismu (rozkladu) estrogenu. Pokud je snížena hladina těchto ženských pohlavních hormonů, ovaria produkují méně folikulů i méně oocytů (vajíček). Experimentálně bylo také dokázáno, že nikotin blokuje proces meiózy oocytu. Nikotin navíc ovlivňuje průtok krve v vaječnících a tak významně přispívá i k poškození ovariálních funkcí. Nikotin se také koncentruje v blastocystech, což může přímo ovlivnit jejich implantaci a embryogenezi (vytváření plodu v děloze).

Kadmium z cigaretového kouře se může kumulovat v ovariích a ve folikulech. V experimentech se prokázalo, že vlivem kadmia dochází k redukci oocytů v ovulační fázi a tyto oocyty jsou častěji diploidní (mají abnormní genetickou výbavu).

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) mají schopnost vytvářet kovalentní vazby s DNA za vzniku adduktů. Addukty PAU na DNA jsou pokládány za klíčové pro iniciaci karcinogenního procesu. PAU pronikají i do folikulární tekutiny a do granulózních buněk, které regulují růst a zrání oocytů během oogeneze. Addukty PAU na DNA v granulózních buňkách mohou nepříznivě ovlivnit jejich funkci a také další životaschopnost oocytů v prostředí folikulu.