koureni-tehotenstvi-nasledky-plodKouření v průběhu těhotenství může způsobit závažné zdravotní problémy jak matkám, tak plodu. Jeho působení se mimo jiné spojuje s předčasnými porody a dýchacími problémy. Odhaduje se, že příjem nikotinu během tohoto pro ženu důležitého období způsobuje 20-30% případů nízké porodní hmotnosti, až 14% předčasných porodů a zhruba desetiprocentní novorozeneckou úmrtnost.

U dětí matek, které kouří více než deset cigaret denně, je dvojnásobná náchylnost k onemocnění astmatem a stav astmatických dětí ještě více zhoršuje to, že jsou vystaveny účinkům cigaretového kouře.

Matky kuřačky vdechují nikotin a oxid uhelnatý, který skrze placentu okamžitě putuje do organismu plodu a brání mu v získání živin a kyslíku, který potřebuje k růstu. Pokud matky pokračují v kouření (nebo se ke kouření vracejí) po porodu, mohou tím svému dítěti způsobit nedozírné škody.

Nikotin do těla dítěte proudí společně s mlékem a mimo jiné, trvalejší následky může působit nevolnosti, koliku, křeče a průjmy. Navíc může kouření citelně omezit tvorbu mateřského mléka. Krátce řečeno – pokud kouříte, přestaňte. Pokud nekouříte, nezačínejte. Čistý a zdravý vzduch potřebujeme všichni – dítě, které se vyvíjí, ovšem nejvíc.

Rizikem pro správný nitroděložný vývoj není pouze je-li matka kuřačka, ale i pokud se matka vystavuje pasivnímu kouření. V obou těchto případech působí kouř negativně na plod. Hlavními činiteli poškozujícími vývoj jsou pravděpodobně oxid uhelnatý a nikotin. Oxid uhelnatý může způsobit hypoxii, tedy „dušení“ plodu. Nikotin snižuje prokrvení placenty, přechází do krve zárodku a ovlivňuje tak přímo cévní, nervový a zažívací systém dítěte.

 


Při tvorbě tohoto článku bylo využito webu
bezcigaret.cz.