koureni-v-praci-zamestnani-kuracke-nekuracke-pracoviste-zakonyZaměstnanec tráví v práci hodně času. Toto prostředí by proto mělo být dle možností zdravé (netoxické, nekancerogenní) a příjemné. Určitě by mělo platit (a Zákoník práce to přímo přikazuje), že by na místě, kde pracuje nekuřák neměl nikdo kouřit. Je povinností zaměstnavatele, aby na toto dohlížel.

Kouření v práci, zaměstnanci kuřáci a nekuřáci

  • moderní je nekouřit - toto heslo hlásají moderní firmy a podniky

  • nepřijmout do pracovního poměru kuřáka se vyplatí (snížení ztráty pracovního času a snížení pracovní neschopnosti)

  • u kuřáka hrozí vyšší riziko, že způsobí požár (riziko požáru je vyšší o 11%)

  • kuřáci mají častější pracovní neschopnosti a prostonají ročně o 33 hodin více než nekuřáci

  • podporu kuřáků zaměstnavatelem v nekouření by měli brát jako výhodu nekuřáci (byť se mohou cítit diskriminováni) a to z toho důvodu, že když kuřák nebude chodit na kuřácké pauzy, nemusí za něj dělat jeho práci nekuřák na stejné pracovní pozici (práce se tak rozvrství)

  • zaměstnanci, kteří se rozhodnou hromadně odvykat kouření mají tu výhodu, že se dobře znají a mohou si vzájemně poskytnout psychosociální podporu, tzn. mohou si navzájem telefonovat a dotazovat se jak nekouření zvládají, jak se cítí a jak zvládají event. abstineční příznaky

  • v rámci snahy zaměstnavatele neztrácet spoustu pracovního času, který zaměstnanec o svých kuřáckých pauzách prokouří je možné udělat opatření, která donutí zaměstnance, aby si prokouřenou pracovní dobu napracoval, toho může dosáhnout např. zavedením povinnosti, aby se při odchodu z pracoviště zaměstnanec odčipoval (přejel čipem přes čtečku, počítač zaznamená, že není v práci a odečte mu prokouřenou dobu z aktuálního odpracovaného času za daný den)

  • pokud chce zaměstnavatel přikázat úplné nekouření na pracovišti a v areálu, měl by o tom zaměstnance informovat s dostatečným časovým předstihem (aby si zaměstnanci zvykli, že 8 hod. nebudou kouřit, event. aby začali odvykat), tento časový předstih by měl dělat až 1 rok

  • statisticky platí, že dělníci kouří více, vysokoškoláci méně (socioekonomický status ad.)

KOUŘENÍ V PRÁCI UPRAVUJE ZÁKONÍK PRÁCE - zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce - výňatek ze Zákoníku práce týkající se jen problematiky tabáku je zde.

 

Zajímavý postřeh na závěr

Všimněte si, jak jsou kuřáci tolerováni. Jejich závislost na nikotinu a potřeba si zapálit je promíjena. Kdyby řekl nekuřák, že si půjde na 10 minut chvilku číst knížku, od okolí by se určitě takového pochopení nedočká.

Tip

Pokud umíte anglicky a chcete si vypočítat, kolik ušetříte zrealizováním výše uvedených opatření, pokračujte zde.

Sepsáno volně dle kurzu Léčba závislosti na tabáku konaného ČLK, přednášející MUDr. Alexandra Kmeťová