statistiky_koureni_cigaretPři svém brouzdání po internetu jsem našel velké množství odborných článků a studií, které obsahovaly značné množství zajímavých  statistických čísel. Ta jsem se pokusil shromáždit do skupin. Na výsledek se můžete podívat na této stránce. Zahrnuje statistické informace týkající se věku, pohlaví, úmrtnosti v ČR a ve světě a zmiňuje i ekonomická hlediska kouření cigaret.

 

 

Statistiky byly aktualizovány 9.8.2012

Kouření na Zeměkouli

Množství kuřáků na celé Zemi, kouření v jiných státech

 • celosvětově se odhaduje počet kuřáků za Zemi na 1,3 miliardy
 • počet úmrtí v důsledku kouření za jeden rok na 4.800.000 lidí (na Zemi tedy zemře na následky kouření 560 lidí každou hodinu, 13 400 lidí každý den) a toto číslo se průměrně stále zvyšuje
 • přes tři čtvrtiny z nich žijí v zemích s nízkými či nižšími středními příjmy (dle HDP), navíc lidé ze zemí s nízkými příjmy jsou si méně vědomi rizik spojených s kouřením, stejně jako zásadního přínosu pro zdraví, pokud kouřit přestanou
 • prevalence kouření klesá v posledních dvou desetiletích v zemích s vysokými příjmy,

 

Úmrtí na nemoci z kouření cigaret na Zemi

 • každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut
 • na Zemi zemře na následky kouření 560 lidí každou hodinu, 13 400 lidí každý den, 4,8 milionu lidí za rok
 • za dobu 20. století zemřela na následky nemocí z kouření 1 miliarda lidí (kam se hrabe na toto číslo druhá světová válka, že?)
 • na následky kouření umírá celosvětově až 50 % kuřáků.

 

Statistické prognózy

 • pokud se počty kuřáků budou zvyšovat současným tempem, zemře v roce 2020 na následky kouření 10 milionů lidí.

 


Kouření v České republice

Množství kuřáků v ČR a počet vykouřených cigaret za rok

 • podle průzkumu Eurobarometr v ČR kouří asi o 2.300.000 lidí

 • kouří 26% populace nad 18 let, zbytek jsou děti a mladiství do 18 let

 • za rok se v ČR vykouří cca. 21 miliard cigaret (statistický údaj za rok 2010 a 2011)

 

Zisk státu - daně za cigarety

 • v ČR bylo vybráno na spotřební dani za cigarety 44,986 miliard Kč + daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši cca. 4-5 miliardy Kč
 • daň z jedné cigarety - cca. 2,10 Kč (údaj pro rok 2012)

 

Úmrtí na nemoci z kouření cigaret v České republice

 • v ČR zemře každý rok z nejrůznějších důvodů asi 100.000 lidí, z toho na nemoci spojené s kouřením zemře v ČR každý rok asi 18.000 lidí (což se dá přirovnat vyhlazení celého jednoho okresního města), tzn. asi 350 lidí za týden (plné jedno dopravní letadlo lidí, asi 50 lidí denně!) - to je jako by každý den spadl z mostu autobus naplněný 50 lidmi

 • průměrně si kuřák svým kouřením zkrátí život o 15-18 let!

 • z celkového počtu 18.000 lidí ročně zemře 8.000 lidí na kardiovaskulární nemoci (nemoci srdce a cév), 7.000 lidí na různé typy rakoviny, 2000 lidí na respirační onemocnění (CHOPN, emfyzém) a 1000 lidí na ostatní onemocnění

 • dvě třetiny lidí, kteří zemřeli na nemoci z kouření cigaret jsou mladší 65 let

 • každé páté úmrtí v ČR (20% všech úmrtí) je ovlivněno nemocemi z kouření cigaret

 • každá cigareta zkracuje život asi o 5 minut

 • každý 7. kuřák umírá na ozáření, protože kouř z cigaret obsahuje radioaktivní Polonium 210 a Olovo 210, z 1000 kuřáků jich na tuto příčinu umírá 138; zajímavostí je, že kdo vykouří 40 cigaret za den, dostane za 6 dní takové radioaktivní ozáření, jako by si nechal udělat rentgenový snímek plic

 • kouření způsobuje zhruba 15 % všech onemocnění srdce a cév, na které v současné době umírá 53 procent lidí v ČR

 • kuřáci umírají průměrně o 15 let dříve

 

Kouření dětí

 • 9 z 10 kuřáků začne kouřit před 18. rokem a proto je kouření někdy nazýváno dětskou nemocí (je tedy zřejmé, že většina kuřáků začala se svou závislostí ilegálně a ve věku, kdy se sami nedokázali adekvátně rozhodnout a zhodnotit všechna rizika spojená s kouřením)

 • průměrný věk 1. cigarety kolem 10 let

 • každý den v ČR začne kouřit 100 dětí

 • děti v Praze vykouří svou první cigaretu v 9,5 letech, v celé ČR je to pak kolem 10. roku věku!

 • aktivně v ČR kouří 2.300.000 lidí, zhruba 250.000 z toho jsou děti a mládež do 18 let (informace 2011)

 • alarmující je i to, že kouří více dívek než chlapců

 • 80 % drogových závislostí začíná společnou konzumací drog v partě a je tomu tak i se začínajícími kuřáky

 • pokud kouří oba rodiče, je pravděpodobnost vzniku kuřáctví u dítěte 4× vyšší než u dítěte z nekuřácké rodiny

 

Aktivní a pasivní kouření žen v těhotenství, těhotné kuřačky

 • v současné době je přibližně 9-13 % těhotných žen aktivními kuřačkami

 • 36,6 % těhotných žen jsou pasivními kuřačkami

 • děti matek, které byly během těhotenství vystaveny pasivnímu kouření nebo kouřily, se rodí asi o 150 g lehčí, což je výrazný hendikep pro jejich další život

 • riziko samovolného potratu je zvýšeno asi o 50%

 • perinatální úmrtnost (tj.úmrtnost v rozmezí 20. týden těhotenství až 28. den po porodu) je zvýšena o 50%

 • aktivní kouření matky a vystavení dítěte pasivnímu kouření po narození zvyšuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojence 2,5 – 3,5krát

 

Pasivní kouření a nemoci

 • pasivní kouření, tedy neaktivní vdechování cigaretového kouře, který vytváří aktivní kuřák, způsobí úmrtí 3.000 lidí v ČR za 1 rok

 • i krátkodobé vystavení pasivnímu kouření (již po 30 minutách jsou patrné změny v průtoku krve koronárními cévami) má velký vliv na ischemickou chorobu srdeční – pasivní kuřáci mají o 23% zvýšené riziko tohoto onemocnění, které se může projevit jako infarkt myokardu, angina pectoris nebo náhlé úmrtí.

 • riziko infarktu myokardu je téměř dvakrát vyšší u lidí, jejichž partner kouří, nebo kteří musí pracovat v zakouřeném prostředí

 • pasivní kouření zvyšuje riziko cévních mozkových příhod (“mozková mrtvice”) až o 82%

 • riziko onemocnět rakovinou plic při vystavení pasivnímu kouření vzrůstá průměrně o 20%.

 • rakovina nosních dutin a nosní sliznice je až 3 krát častější u pasivních kuřáků, než u lidí, kteří nejsou vystaveni pasivnímu kouření.

 • infekce dýchacích cest u dětí jsou nejčastějším akutním onemocněním v dětství, tabákový kouř zvyšuje riziko infekcí dýchacího systému u dětí 1,5 -2krát

 • výrazné snížené jsou plicní funkce u dětí (například objem plic), jejichž matky v těhotenství kouřily i u těch, které jsou vystaveny pasivnímu kouření v dětství.

 • zhoršení příznaků nemoci bylo pozorováno u lidí trpících alergiemi, jako jsou alergické astma, atopický exém a alergická rýma, pokud kouřili a také pokud byli vystaveni pasivnímu kouření.

 • zákaz kouření v uzavřených prostorách by znamenal snížení frekvence infarktů o 17% (ročně platíme 540 miliard Kč ze zdravotního pojištění jen za zbytečné hospitalizace na infarkt myokardu u pasivních kuřáků)

 

Pasivní kouření, infakrt myokardu a kardiovaskulární nemoci

 • i krátkodobé vystavení pasivnímu kouření (již po 30 minutách jsou patrné změny v průtoku krve koronárními cévami) má velký vliv na ischemickou chorobu srdeční – pasivní kuřáci mají o 23% zvýšené riziko tohoto onemocnění, které se může projevit jako infarkt myokardu, angina pectoris nebo náhlé úmrtí.

 • riziko infarktu myokardu je téměř dvakrát vyšší u lidí, jejichž partner kouří, nebo kteří musí pracovat v zakouřeném prostředí.

 • pasivní kouření znamená pro cévy téměř stejné riziko jako aktivní kouření (80-90% rizika)

 • zákaz kouření v uzavřených prostorách by snížil výskyt infarktu myokardu u pasivních kuřáků o cca. 17%

 • ročně platí zdravotní pojišťovny 540 miliard Kč jen za zbytečné hospitalizace u infarktů u pasivních kuřáků

 

Pasivní kouření u dětí

 • zánět středního ucha - studie jednoznačně prokazují zvýšené riziko tohoto onemocnění u dětí vystavených pasivnímu kouření. Komplikací a následkem onemocnění může být poškození až ztráta sluchu.

 • chronické dýchací obtíže u dětí jako opakovaný kašel, sípot a zvýšená tvorba hlenu je pozorována často u dětí vystavených pasivnímu kouření. Odhaduje se, že těmito obtížemi trpí 1,2 – 2,4krát častěji než děti, které pasivnímu kouření vystaveny nejsou.

 

Věk dětí a začátek kouření

 • děti v Praze začínají kouřit v průměru v 9,5 roku

 • aktivně v ČR kouří 2 300 000 lidí, zhruba 250 000 z toho jsou děti a mládež do 18 let!!!

 

Kouření dětí a dospívajících ve vztahu k pohlaví

 • ve věku pod 18 let je alarmující, že kouří už víc dívek než chlapců.

 

Nemoci z kouření cigaret, rakovina a zdraví kuřáka

Kardiovaskulární a interní nemoci

 • nejčastější příčinou smrti v důsledku kouření jsou nemoci srdce a cév (především infarkty, mrtvice a uzavírání cév na nohou)

 • chronická plicní onemocnění jsou z cca. 75% způsobena kouřením cigaret

 • statisticky je vyšší riziko u kuřáků, že onemocní šedým zákalem (kataraktou)

 • kuřák má dvojnásobné riziko, že onemocní diabetem (cukrovkou)

 • kuřáci mají prodloužené hojení ran - průměrně si poleží v nemocnici asi o 3 dny déle než nekuřáci

Rakovina

 • kuřáci mají 25x vyšší pravděpodobnost, že onemocní zhoubným onemocněním oproti nekuřákům

 • kouření tabáku způsobuje 25-30% onkologických onemocnění (ze 100% všech rakovin v ČR)
 • z celkové skupiny 100% pacientů s rakovinou močového měchýře, je 60% kuřáků, kouření tedy zásadně ovlivňuje rakovinu močového měchýře

 • z celkové skupiny 100% pacientů s rakovinou slinivky břišní, je 30% kuřáků, kouření tedy ovlivňuje rakovinu slinivky břišní

 • kouření v kombinaci s alkoholem zvyšuje riziko vzniku nádorů, tedy rakoviny v dutině ústní, hltanu, hrtanu a jícnu

 

Rakovina plic a statistiky

 • ze 100% všech pacientů s rakovinou plic je 90% kuřáků

 • z celkové skupiny všech kuřáků, se nádory plic vyskytují až u 24% kouřících osob

 • nádory plicní tkáně vznikají nejčastěji za 20-30 let od začátku kouření (záleží to na počtu vykouřených cigaret, po 150.000 cigaretě pravděpodobnost vzniku nádoru plic velmi rychle stoupá)

 • 30% rakoviny plic nekuřáků je způsobeno pasivním kouřením!

 • pokud jste kuřák, jste vystaven 13x většímu riziku vzniku rakoviny plic, než kdyby jste nekouřil

 • 12% lidí s nádory plic přežije, 60% pacientů se vrací ke kouření tabáku

 

Kouření a neplodnost u mužů

 • snížení počtu spermií v průměru o 22 % (v maximu o 57 %)

 • snížení hustoty spermií v průměru o 13 – 17 %

 • snížení výskytu normálně vyvinutých spermií průměrně o 17 %

 • kouření způsobuje 20% poruch erekce

 

Kouření a neplodnost u žen

 • po přerušení užívání antikoncepce otěhotní hned při prvním menstruačním cyklu 38 % nekuřaček, ale jen 28 % kuřaček

 • během 5 let po skončení užívání antikoncepce se nepodaří otěhotnět asi 5 % nekuřaček, 11 % středně silných kuřaček (10 – 20 cigaret denně) a 20 % silných kuřaček (20 a více cigaret za den)

 • riziko neplodnosti u kuřaček bylo ve srovnání s nekouřícími ženami o 60 % vyšší

 

Statistická úspěšnost při odvykání kouření

 • nikotinu je závislých kolem 85 % kuřáků
 • 70% dospělých kuřáků by chtělo přestat kouřit (z toho vyplývá, že téměř 2 miliony lidí v ČR si denně kupují cigarety, i když by raději nekupovali!)

 • kolem 40 % kuřáků, tedy asi milion lidí, zkusí každý rok přestat, naprostá většina bez pomoci lékaře či centra pro léčbu závislosti na tabáku a bez léků.

 • pokud se kuřák rozhodne přestat sám bez pomoci léků a terapie, má asi 3% šanci na úspěch - to znamená, že jen 3 lidé ze sta zvládnou rok nekouřit

 • pokud navštíví lékárnu a koupí si náhradní nikotinové přípravky, zvýší se jeho šance na 10%

 • pokud vyhledá odbornou pomoc, např. poradnu pro odvykání kouření, s pomocí zkušeného terapeuta nebo centra má velmi optimistické vyhlídky - přes 40% šanci na úspěch!

 • průměrně je úspěšný pátý pokus při odvykání kouření (z toho plyne, že je lepší rovnou vyhledat odborného lékaře nebo centrum než se opakovaně zkoušet martně odvykat)

 

Kouření zdravotníků a mediků

 • kouří 16% lékařů

 • kouří 40% sester

 • kouří 20% mediků

 

Odvykání kouření a léky

 • Substituce nikotinu nebo braní bupropionu, zdvojnásobují úspěšnost odvykání (maximálně 25% abstinence při intenzivní intervenci), vareniklin ji ztrojnásobuje.

 • při dlouhodobém, 6 měsíčním užívání byla úspěšnost abstinence dokonce 44%.

 

Kouření cigaret v psychiatrických léčebnách - některé statistiky

 • v psychiatrických léčebnách kouří asi 80-88% pacientů, ale jen 2 ze 100 to mají uvedeno ve zdravotnické dokumentaci

 

Detoxikace organismu

 • když někdo kouří celý život (např. do 50 let) a náhle přestane, riziko rakoviny se u něj sníží na hodnotu nekuřáka až po 10-15 letech (to znamená, že kdyby najednou všichni lidé přestali v ČR kouřit, výskyt rakoviny by se snížil až za 10-15 let!)

 

Odvykání kouření s elektronickými cigaretami

 


 

Ostatní statistické údaje a fakta

Těžké kovy

 • v organismu kuřáka je 5x více kadmia (jedovatý těžký kov) než v těle nekuřáka

 

Radioaktivní látky Polonium-210 a Olovo-210

 • kdo vykouří 40 cigaret za den, dostane za 6 dní takové radioaktivní ozáření, jako by si nechal udělat rentgenový snímek plic

 • podle studie Karagueuziana a jeho týmu způsobují radioaktivní látky z cigaret Polonium 210 a Olovo 210 způsobí 138 úmrtí na 1 000 kuřáků za 25 let

 

Ekonomika a kouření cigaret

 • roční náklady ČR na léčbu kuřáků činí přibližně 80 miliard Kč, oproti tomu je příjem z daní tabákových výrobků pouze asi 35 miliard Kč, kouření tedy výrazně zatěžuje zdravotní systém ČR a společnost jako celek tedy na kuřáky značně doplácí.

 

Vodný dýmka - fakta, statistika

 • 87% mediků v Praze zkusilo vodný dýmku

 • jedna seance znamená asi 30-300 cig.!!! (chladný kouř = kuřák šlukuje koncentrovaný kouř výrazně více, přijme tak mnohem více škodlivin!)

 • 1 seance = 20% CO v krvi - přiotravení oxidem uhelnatým

 

Zdroje statistik:

 


Statistiky budou průběžně aktualizovány a doplňovány.
Informace byly naposledy aktualizovány 08/2012,
celkový počet aktualizací stránky: 67x.