Jak vlastně vznikl web kurakovaplice.cz?

Vlastně šlo o náhodu. Jednoho pozdního odpoledne jsme měli výuku vedenou panem profesorem Veselým na katedře patologické fyziologie Lékařské fakulty UP v Olomouci a měli jsme každý udělat na jednu z dalších vyučovacích hodin referát.

Bylo hodně témat, ale já jsem si počkal na to, které mi připadalo ze všech nejzajímavější a tím bylo pro mě kouření a jeho vliv na lidský organismus. Referát se mnou měl dělat kolega David Brzežek, který se tím ale moc netrápil a převážnou práci na díle nechal na mně. To mi ale moc nevadilo.

Rozhodl jsem se, že do toho dám co nejvíc - četl jsem knihy, vyhledával ve slovnících a prohlížel internetové stránky. Prohlédl jsem spoustu obrázků. Zjistil jsem, že jsem si vybral téma, které mne velmi zaujalo.

Snažil jsem se udělat zajímavý referát. Asi se to povedlo, protože pan profesor se mě na konci hodiny zeptal, jestli bych nechtěl zkusit vést na toto téma přednášku.

Usoudil jsem, že by byla škoda, kdyby byl tento referát jen u mě v počítači a v počítačích na katedře patologické fyziologie, a tak jsem udělal první verzi webu o kouření.

Kdo vymyslel název webu?

Náze webu "Kuřákova plíce" vymyslela má expřítelkyně Dagmar Šmídová (nyní MUDr. Dagmar Spurná - neuroložka ve Fakultní nemocnici v Olomouci).


Jak dlouho trvalo vytvoření webu?

Vytvoření první verze trvalo 14 dní. Šlo o jednoduché dílo v jazyce HTM, později se vytvořila druhá verze a to v PHP.

Přepracování do současné verze trvalo jeden měsíc.

 

Současná verze webu v redakčním systému Joomla

V prosinci 2009 a v prvních dnech roku 2010 (u počítače jsem mimochodem seděl na Štědrý den, mezi svátky, na Silvestra i Nový rok) byl web kompletně inovován - byly upraveny všechny texty, aktualizovány statistiky, vloženo spoustu odkazů, obrázků, videí a významně kladně se změnila i grafická stránka webu. Jde o současnou podobu webu, kterou vidíte zde. Web pracuje v redakčním systému Joomla a jeho převedení do redakčního systému a nová grafická podoba přišla asi na 10.000 Kč. Náklady na provoz webu jsou hrazeny reklamami, které můžete ve webu vidět.

Poděkování za maximální nasazení pro věc v prosinci 2009 patří technikovi Petru Coufalovi (o vánočních svátcích seděl u PC i do 3 hodin do rána) a za trpělivost při mém sezení u počítače pak mé  přechodně opomíjené přítelkyni Monice.


Příjemné počtení a mnoho neprokouřených dnů přeje MUDr. Zbyněk Mlčoch,
spolupracovník I. interní
kliniky FN Olomouc pro prevenci nemocí z kouření, nekuřák