Kouření cigaret a ekonomika ČR - je kouření přínosem do státní kasy?

koureni-cigaret-a-ekonomika-cr-je-koureni-prinosem-do-statni-kasyStát prodělává na tom, že se na území ČR prodávají a kouří tabákové výrobky. Vysoká cena cigaret daná vysokou daní je velmi dobrým a účinným preventivním opatřením jak přimět lidi (a děti), aby nekouřili. Výdaje na léčbu závislosti na tabáku jsou ekonomicky nejvýhodnější intervencí v medicíně vůbec. Prevence a léčba závislosti na tabáku by mohly být hrazené z tabákové daně - tzn. tuto prevenci a léčbu by hradili jen ti lidé, kteří kouří. Je tomu tak v zahraničí, v ČR bohužel zatím ne.

Než se v jiném článku budeme podrobněji zabývat aktuálního dopadu kouření tabákových výrobků na ekonomiku, vrátíme se do minulosti a to do roku 1999:

Tehdy stálo kouření ČR minimálně 23 miliard Kč, tj. 1,2% HDP (hrobého domácího produktu) - jde o odhad nákladů na zdravotní péči pokytnutou v lůžkových zařízeních. Odhad je bez nákladů na ambulantní péči, bez ztráty produktivity díky předčasné úmrtonosti a vyšší nemocnosti. Náklady na ambulantní péči jsou 35-50% celkových nákladů na zvýšenou zdravotní péčei v důsleku kouření, zdravotní náklady na nemoci způsobené kořením byly v roce 1999 35,4 miliardy Kč. Když pčitteme náklady na přečasné úmrtí (30% celk. nákladů způsobených kouřením) a náklady spojené s vlivem cigaretovéh okouře na nekuřáky (23% celkových nákladů způsobených kouřením), dostaneme 75,3 miliardy Kč, tj. 3,9% HDP.

Tento hrubý odhad se shoduje s výsledkem Evropské studie z roku 2000, které odhaduje, že kouření stálo ČR asi 77-103 miliard Kč, tj. 3,6-4,8% HDP roku 2000. Jeden kuřák tedy stál ČRv roce 2000 asi 23-31 tisíc Kč.

Je výhodné pro státní rozpočet, když občané ČR kouří tabákové výrobky?

NENÍ. Spotřeba tabáku vede k ekonomickým ztrátám - vyšší úmrtnost, nemocno, vysoké náklady na zdravotní péči. Je nižší pracovní produktivita, zpoždění ekonomickéh orovzoje díky horšímu zdravotnímu stavu lidí. Stát a soukrém firmy tak dotují tabákový průmysl!

Kuráci umírají dříve než nekuřáci - ušetří stát na důchodech a ad. sociálních příspěvcích?

V roce 1999 přišla ČR o 75,3 miliard Kč kvůli kouření. V totmtéž roce vybral stát na daních 20,2 miliardy Kč. Roční ztráta v 1999 je 55,1 miliardy Kč. Pokud se zohlední skutečnost, že kuřáci, kteří zemřeli nebo onemocněnli v roce 1999 začali kouřit přibližně před 20-30ti lety, docházíme ke skutečnosti, že kuřák stojí společnosti více než nekuřák, i když se vezme v úvahu jeho přečasná smrt.

Státní rozpočet a kouření cigaret

Zhroutil by se státní rozpočet, kdyby lidé přestali koupovat cigarety? Ne, pokud by nebyli kuřáci, snžily by se náklady na zdravotnictví a zvýšeila by se produktivita práce. Vyšší HDP = vyšší daňový příjem. Pokud by lidé neutratili peníze za cigarety, utratili by ho za jiné výrobky nebo služby, čímž by způsobili vyšší růst HDP, což je přínos pro společnost.

Má cena cigaret vliv na pašování cigaret nebo nedanění cigaret v ČR?

Ano, částečně má. Avšak důsledkná policejní kontrola a zvýšení trestu za nelegální pašování a výrobu cigaret (bez zdanění při projdi) je nejlpeším způsobem, jak elimitovat tyto činnosti. Zvýšené náklady na policejní přítomnost lze snadno fiancnovat z vyšších daňových příjmů, které se automaticky dostaví při důsledné a efektivní práci Policie.

Vyplatí se České republice a zdravotním pojišťovnám hradit léčbu závislosti na tabáku?

Ano, jde o vysokou návratnost. Toto tvrzení se zakládá na výpočtech dle publikace WHO-CHOICE Cost-effectiveness analyses of Tobacoo control measures for European A region.  Je přitom zohledněna průměrná délka života, která je modifikována morbiditou a odráží kvalitu života s nemocí, ad.

Co je to vyčleněná či účelová daň z cigaret a proč ji ekonomové doporučují?

Daně z cigaret by měly být užívány k financování zdravotní péíče a podpory zdraví. Ideální stav by byl, kdyby se daně ukládaly do speciálního fondu jako peníze pro specifické účely (aby se nevyužily např. na osvětlení obcí apod.). Tabáková daň by měla tedy fungovat jako náhrada za společenské náklady spojené s kouřením tabákových výrobků. Měla by být určena na pokrytí zvýšených nákladů na zdravotní péíči související s kouřením a na prevenci  a léčbu závislosti na tabáku. K této strategii přešlo např. Thajsko a některé státy USA (Kalifornie Oregon, Massachusetts, Arizona). Další státy s vyčleněnou daní jsou např. KIanada, Austrálie, Jižní Korea, Finsko, Velká británie, Franie, Řecko, Irsko, Portugalsko, Rakousko, Polsko, Estonsko, Litva.

Administrativní náklady související se zavedením ú)čelové daně jsou více než pokryty ekonomickým přínosem spojeným s nižší spotřebou tabáku (nepřímý zisk). V praxi se také ukazuje, že politicky prosadit zvýšení zdanění tabáku je v situaci, kdy jdou získané daně na účely léčby a prevence, snažší.

 

Sponzorované odkazy

  • Luštitelské časopisy

Vyhledávání

VideaGet the Flash Player to see this player.

Alkoholismus a alkohol

Statistika návštěvnosti

Počítadlo návštěv
Detailní statistiky zde
Počet stránek webu: 349

Nacházíte se na největším webu o kouření na českém internetu. Obsahuje 452 stránek.


 

kp_03
Slovo psychologa:
„Lidé kouří nikoli proto, že chtějí kouřit, ale protože nemohou přestat.“
kp_14
Slovo statistika:
„Pokud by všichni kuřáci v ČR přestali kouřit, jedna třetina onkologů by byla bez práce.“
Bez cigaret
Slovo filosofa:
„Závislost nelze jen tak vyhodit oknem. Musíte ji laskavě svést ze schodů, doprovodit ji ke vchodu a vypoklonkovat ze dveří...
Mark Twain

Jsme na Facebooku

Linka pro odvykání kouření

Jak přestat kouřit

Kuřákův sen