Při tvorbě článků www.kurakovaplice.cz bylo částečně čerpáno z textů na některých jiných internetových webech, dále bylo čerpáno z časopisů a knih, jejichž jsoupis je zde. Bylo vyoužito také mnoho ilustračních obrázků z internetu.

Celý článek

Knihy a časopisy:

 • Jak přestat kouřit - MUDr. Eva Králíková
 • Kouřit a zůstat zdravý - Dr. Frank Neuman
 • Alkoholici, feťáci, gambleři - Marhunová
 • Interní lékřství - P. Klener
 • Vitaminová bible - E. Mindel
 • Vademekum lékaře - J. Braun
 • Abeceda zdraví - Pfandl
 • Farmakologický slovník
 • Materiály WHO (světové zdrav. organizace)
 • Časopis osobní lékař
 • Časopis Moje zdraví
 • Články MF Dnes
 • Bartlová E., 1997: Odvykání kouření
 • Klinická farmakologie a farmacie
 • Crha I., Hrubá D., 2000: Kouření a reprodukce
 • Fišerová M., 2000: Historie, příčiny a léčení drogových závislostí
 • Fowler J. S., Volkow N. D., Wang G.-J., Pappas N., Logan J., MacGregor R., Alexoff D., Shea C., Schlyer D., Wolf A. P., Warner D., Zezulkova I., Cilento R., 1996a: Inhibition of monoamine oxidase B in brains of smokers. Nature
 • Fowler J. S., Volkow N. D., Wang G.-J., Pappas N., Logan J., Shea C., Alexoff D., Mac-Gregor R. R., Schlyer D. J., Zezulkova I., Wolf A. P, 1996b.: Brain monoamine oxidase A inhibition in cigarette smokers. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
 • Ganong W. F., 2005: Přehled lékařské fyziologie. Praha, Galén
 • Holland J., 1998: Encyklopedie doutníků. Praha, Fortuna Print
 • Hořejší J.,1997a: Kouření je nemoc přitahující nemoci. Remedia Populi
 • Hořejší J., 1997b: Arterioskleróza nebo ateroskleróza – čili o potřebě jasného myšlení.
 • Remedia Populi, 5/97
 • Höschl C., 1996: Syndrom narušené závislosti na odměně. Poruchy chování a souvislost s genem pro receptor D2. Vesmír, 75 (9)
 • Hrubá D., 2005: Kouření je drogová závislost. Brno
 • Hrubá D., Brázdová Z., 2003: Význam primární prevence v perinatologii – doporučení pro primární prevenci. Interní medicína, 2/2003
 • Chen Z., An Y., Wang Z., Zhang B., Liu L., 2007: Tobacco-specific carcinogen 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) activating ERK1/2 MAP kinases
  and stimulating proliferation of human mammary epithelial cells. Chemical research in chinese universities, 23 (1)
 • Jha P., Chaloupka F. J., 2004: Jak zvládnout kuřáckou epidemii. Praha, Státní zdravotní ústav
 • Kocáková I., 2004: Nádory tlustého střeva a konečníku. Vesmír, 83 (3)
 • Kozák J. T., 1988: Kouření nebo zdraví. Praha, Ústav zdravotní výchovy
 • Králíková E., 2004: Očkování proti nikotinu. Vesmír, 83 (1)
 • Králíková E., Býma S., Cífková R., Češka R., Dvořák V., Hamanová J., Horký K., Hradec
 • J., Keller O., Konštacký S., Kos S., Kostřica R., Kunešová M., Kvapil M., Langrová K., Mayer O., Petrů V., Popov P., Raboch J., Rosolová H., Roztočil K., Suchara P., Vorlíček J., Widimský J., 2005 : Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Časopis lékařů českých, 144
 • Langrová K., 2004: Zdravotní důsledky expozice pasivnímu kouření. (Souhrn publikace: Health Effects of Exposure to Environmental Tabacco Smoke. Smoking and Tabacco Control, Monograph 10, National Cancer Institute, 1999). Kostelec nad Černými lesy, Institut zdravotní politiky a ekonomiky
 • Linneberg A., Nielsen H. N., Menné T., Madsen F., Jørgensen T., 2003: Smoking might be a risk factor for contact allergy. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 111 (5)
 • Loucká P., 2004: Z historie kouření. Vesmír, 83 (1)
 • Machová J., 2002: Biologie člověka pro učitele. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum
 • Niederle P., 1999: Terapie chronických forem ischemické choroby srdeční – sekundární prevence. Forum Medicinae, 3 – 4/99
 • Niederle P., 2003: Onemocnění srdce. Praha, Triton
 • Novák M., 1980: O kouření. Praha, Avicenum
 • Pálková I., Skřičková J., 2004: Nádorová onemocnění plic. Vesmír, 83 (4)
 • Petruželka L., Konopásek B., 2003: Klinická onkologie. Praha, Karolinum, 274 s.
 • Pilařová L., 2003: Problematika závislosti na nikotinu. Psychiatrie pro praxi, 5/2003
 • Pokorný V., Telcová J., Tomko A., 2002: Patologické závislosti. Brno, Ústav psychologického poradenství a diagnostiky r. s.
 • Rennard S. I., 2003: Přehled příčin CHOPN. Medicína po promoci, 4/2003
 • Reznik A. Z., Hershkovich, Nagler R. M., 2004: Saliva – a pivotal player in the pathogenesis of oropharyngeal cancer. British Journal of Cancer, 91
 • Sovinová H., Csémy L., 2003: Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice. Praha Státní zdravotní ústav
 • Stone T., Darlingtonová G., 2003: Léky, drogy, jedy. Praha, Academia
 • Svobodová A., Kozák J. T., 1986: Mládež a kouření. Praha, Ústav zdravotní výchovy
 • Tyler A., 2000: Drogy v ulicích. Praha, Ivo Železný
 • Vácha M., Bičík V., Petrásek R., Šimek V., 2002: Srovnávací fyziologie živočichů. Brno, Masarykova univerzita
 • Vinař O., 2005: Psychofarmakoterapie ve vnitřním lékařství. In: Farmakoterapie vnitřních nemocí (Marek J. a kol.). Praha, Grada Publishing
 • Vokurka M., Hugo J., 2004: Velký lékařský slovník. Praha, Maxdorf
 • Volmer H., 2003: Arterioskleróza. Praha, Pragma
 • Zelený M., 1994: Indiánská encyklopedie. Praha, Albatros
 • Zindr V., 2006: Chronická obstrukční plicní nemoc – význam včasné diagnózy a léčby.
 • Interní medicína pro praxi, 6/2006: 274 – 279.

 


Internet:

 • www.rakovinaplic.cz
 • www.exnico.com
 • www.lekarske.slovniky.cz
 • www.drogovaporadna.cz
 • www.medimedia.cz
 • www.wikipedie.org
 • www.dokurte.cz
 • zdravi.centrum.cz
 • toxicology.emtrading.cz
 • www.odvykani.cz
 • www.odvykani-koureni.cz
 • www.bezcigaret.cz
 • www.koureni.biz
 • www.stop-koureni.cz
 • www.nekurte.cz
 • www.nekurak.cz
 • www.bezcigaret.cz
 • www.jakprestat.cz
 • www.jfmed.uniba.sk
 • www.koaliceprotitabaku.euweb.cz
 • www.kurak.host.sk
 • www.nekuratka.cz
 • www.lfhk.cuni.cz/patanat/koureni/
 • www.mou.cz
 • www.mednet.cz
 • www.mujweb.cz/zdravi/koureni
 • www.ordinace.cz
 • www.potrebujidoktora.cz
 • www.vychovakezdravi.cz
 • www.detskestranky.cz
 • www.ped.muni.cz/normalnijenekourit
 • www.drogy-info.cz
 • www.drogy.net
 • www.quitnow.info.au
 • www.volny.cz/nekurak
 • www.nemcaslav.cz
 • www.prevencenadoru.cz
 • www.stopfajceniu.sk
 • www.ash.org.uk
 • www.grafikawww.cz
 • www.medicina.cz
 • cs.wikipedia.org/wiki/
 • www.clanky-o-zdravi.online-prodej.cz/
 • www.medicina.cz/
 • drogy.doktorka.cz/
 • www.cbmi.cvut.cz
 • www.prevencenadoru.cz/
 • www.jellinek.nl/
 • www.czf.cz/
 • www.pediatriepropraxi.cz/
 • www.retezlasky.cz/
 • www.plantoftheweek.org
 • www.ispub.com/
 • prdupl02.ynet.co.il
 • www.nhlbi.nih.gov
 • training.seer.cancer.gov
 • www.iworx.com
 • fig.cox.miami.edu
 • www.gesundheitsprechstunde.ch
 • www.stanford.edu
 • sst.nsu.edu
 • www.vesmir.cz

Jak vlastně vznikl web kurakovaplice.cz?

Vlastně šlo o náhodu. Jednoho pozdního odpoledne jsme měli výuku vedenou panem profesorem Veselým na katedře patologické fyziologie Lékařské fakulty UP v Olomouci a měli jsme každý udělat na jednu z dalších vyučovacích hodin referát.

Bylo hodně témat, ale já jsem si počkal na to, které mi připadalo ze všech nejzajímavější a tím bylo pro mě kouření a jeho vliv na lidský organismus. Referát se mnou měl dělat kolega David Brzežek, který se tím ale moc netrápil a převážnou práci na díle nechal na mně. To mi ale moc nevadilo.

Rozhodl jsem se, že do toho dám co nejvíc - četl jsem knihy, vyhledával ve slovnících a prohlížel internetové stránky. Prohlédl jsem spoustu obrázků. Zjistil jsem, že jsem si vybral téma, které mne velmi zaujalo.

Snažil jsem se udělat zajímavý referát. Asi se to povedlo, protože pan profesor se mě na konci hodiny zeptal, jestli bych nechtěl zkusit vést na toto téma přednášku.

Usoudil jsem, že by byla škoda, kdyby byl tento referát jen u mě v počítači a v počítačích na katedře patologické fyziologie, a tak jsem udělal první verzi webu o kouření.

Kdo vymyslel název webu?

Náze webu "Kuřákova plíce" vymyslela má expřítelkyně Dagmar Šmídová (nyní MUDr. Dagmar Spurná - neuroložka ve Fakultní nemocnici v Olomouci).


Jak dlouho trvalo vytvoření webu?

Vytvoření první verze trvalo 14 dní. Šlo o jednoduché dílo v jazyce HTM, později se vytvořila druhá verze a to v PHP.

Přepracování do současné verze trvalo jeden měsíc.

 

Současná verze webu v redakčním systému Joomla

V prosinci 2009 a v prvních dnech roku 2010 (u počítače jsem mimochodem seděl na Štědrý den, mezi svátky, na Silvestra i Nový rok) byl web kompletně inovován - byly upraveny všechny texty, aktualizovány statistiky, vloženo spoustu odkazů, obrázků, videí a významně kladně se změnila i grafická stránka webu. Jde o současnou podobu webu, kterou vidíte zde. Web pracuje v redakčním systému Joomla a jeho převedení do redakčního systému a nová grafická podoba přišla asi na 10.000 Kč. Náklady na provoz webu jsou hrazeny reklamami, které můžete ve webu vidět.

Poděkování za maximální nasazení pro věc v prosinci 2009 patří technikovi Petru Coufalovi (o vánočních svátcích seděl u PC i do 3 hodin do rána) a za trpělivost při mém sezení u počítače pak mé  přechodně opomíjené přítelkyni Monice.


Příjemné počtení a mnoho neprokouřených dnů přeje MUDr. Zbyněk Mlčoch,
spolupracovník I. interní
kliniky FN Olomouc pro prevenci nemocí z kouření, nekuřák
Pokud máte zájem o inzerci na webu kurakovaplice.cz, napište prosím vzkaz do odesílacího okna v části Kontakt.

Budete zpětně kontaktováni a bude s Vámi domluveno vložení reklamního textu, odkazu, PR článku nebo banneru.  Dle toho bude pak smluvena cena za inzerci.

Web byl kompletně přepracován v prosinci 2009. Do té doby byla návštěvnost webu kolem 10.000 návštěvníků za měsíc. Díky zásadnímu rozšíření počtu stránek, opravě textů a doplnění aktuálních statistik se průběžně a pozvolna návštěvnost zvyšuje. Vzhledem k tomu, že na začátku roku 2011 bylo výrazně na webu pracováno, přineslo to své ovoce a návštěvnost se zvýšila o cca. 30% a i nadále se díky dalším a dalším novým stránkám zvyšuje.
Statistiky návštěvnosti za rok 2009 naleznete zde, statistiky za rok 2010 a statistiky za rok 2011 tady. V současné době (rok 2011) je návštěvnost kolem 13-14 tisíc návštěvníků za měsíc a stoupá.

Web obsahuje přes 300 stránek! Jejich seznam je na mapě webu.

Finanční prostředky budou využity na platbu domény, hosting, technické a grafické zajištění webu.


Za zájem o inzerci na webu kurakovaplice.cz
děkuje předem tvůrce projektu - MUDr. Zbyněk Mlčoch.

Jak vlastně vznikl web kurakovaplice.cz?

Vlastně šlo o náhodu. Jednoho pozdního odpoledne jsme měli výuku vedenou panem profesorem Veselým na katedře patologické fyziologie Lékařské fakulty UP v Olomouci a měli jsme každý udělat na jednu z dalších vyučovacích hodin referát.

Bylo hodně témat, ale já jsem si počkal na to, které mi připadalo ze všech nejzajímavější a tím bylo pro mě kouření a jeho vliv na lidský organismus. Referát se mnou měl dělat kolega David Brzežek, který se tím ale moc netrápil a převážnou práci na díle nechal na mě. To mi ale moc nevadilo.

Rozhodl jsem se, že do toho dám co nejvíc - četl jsem knihy, vyhledával ve slovnících a prohlížel internetové stránky. Prohlédl jsem spoustu obrázků. Zjistil jsem, že jsem si vybral téma, které mne velmi zaujalo.

Snažil jsem se udělat zajímavý referát. Asi se to povedlo, protože pan profesor se mě na konci hodiny zeptal, jestli bych nechtěl zkusit vést na toto téma přednášku.

Usoudil jsem, že by byla škoda, kdyby byl tento referát jen u mě v počítači a v počítačích na katedře patologické fyziologie, a tak jsem udělal první verzi webu o kouření.

Kdo vymyslel název webu?

Náze webu "Kuřákova plíce" vymyslela má expřítelkyně Dagmar Šmídová (nyní MUDr. Dagmar Spurná - neuroložka ve Fakultní nemocnici v Olomouci).


Jak dlouho trvalo vytvoření webu?

Vytvoření první verze trvalo 14 dní. Šlo o jednoduché dílo v jazyce HTM, později se vytvořila druhá verze a to v PHP.

Přepracování do současné verze trvalo jeden měsíc.

 

Současná verze webu v redakčním systému Joomla

V prosinci 2009 a v prvních dnech roku 2010 (u počítače jsem mimochodem seděl na Štědrý den, mezi svátky, na Silvestra i Nový rok) byl web kompletně inovován - byly upraveny všechny texty, aktualizovány statistiky, vloženo spoustu odkazů, obrázků, videí a významně kladně se změnila i grafická stránka webu. Jde o současnou podobu webu, kterou vidíte zde. Web pracuje v redakčním systému Joomla a jeho převedení do redakčního systému a nová grafická podoba přišla asi na 10.000 Kč. Náklady na provoz webu jsou hrazeny reklamami, které můžete ve webu vidět.

Poděkování za maximální nasazení pro věc v prosinci 2009 patří technikovi Petru Coufalovi (o vánočních svátcích seděl u PC i do 3 hodin do rána) a za trpělivost při mém sezení u počítače pak mé  přechodně opomíjené přítelkyni Monice.


Příjemné počtení a mnoho neprokouřených dnů přeje MUDr. Zbyněk Mlčoch,
spolupracovník I. interní
kliniky FN Olomouc pro prevenci nemocí z kouření, nekuřák